Wednesday, June 29, 2016

Attach Baya Ka Bavarl (Sairat) Guitar Chords


Latest Marathi Song Attach baya ka bavarl From Movie Sairat (2016) Guitar Chords Available Now On Piano Daddy's Guitar Chords Section For Free. Attach baya ka bavarl Song Sung By Shreya Ghoshal.

Song : Attach baya ka bavarl
Movie : Sairat (2016)
Singer : Shreya Ghoshal
Lyrics : lyrics.pianodaddy.com
Piano Notes : freenotes.pianodaddy.com
Guitar Chords : guitar.pianodaddy.com
Sargam Notes : www.sargambook.com
Sheet Music : sheetmusic.pianodaddy.com

Chords Used : {B} {E} {F#m} {D} {A}

Halad pivali, por kavali, japun lava gali
{E}          {B}                {D}  {B}
Savlyachya, chahuline, paar dhavali jhali.
{F#m}       {D}        {E}  {B}      {F#m}
Gajar jhala dari, sajanachi swari,
{F#m}  {D}  {F#m}  {D}  {E}
Sajanachi swari aali laaj gali aali
{D}       {B}             {E} {F#m}

Japun hot thival man hye kadhich nhai zurale
{B}              {E}    {B}
Udhalal g samadh bai hatat nhai ural
{B}
Jeev jadla par nhai najaral kalale
{B}  {A}        {E}  {B}    {F#m}
Kiti nadal jikirin mag na saral
{F#m} {A}      {E}  {B}   {F#m}
Attach baya ka bavarl
{F#m}       {D} {E}{B}
Kharach baya ka ghabarl
{E}          {D}{E}{B}
Buy Full Notes


 Buy Now